Muziek Exact

Laatste updates:
18 okt 2016: animaties YouTube t.b.v. nieuw hoofdstuk "Sound Design" H8 (verschijnt rond Kerstmis 2016).
Welkom op de site van Muziek Exact: projecten voor zowel voortgezet als hoger onderwijs die willen laten zien hoe door de komst van de computer de positie van wis-, natuurkunde en informatica ten opzichte van muziek totaal is veranderd; de traditionele scheidslijn tussen de B-vakken en de creatieve vakken is in het computertijdperk snel aan het vervagen.

Op deze website vind je meer over enkele projecten, zoals de gecertificeerde NLT-module Sound Design en over de educatieve software WaveWizard. Ook kun je een aantal artikelen downloaden.

Rutger Teunissen
stuur mail


Revisie NLT-module Sound Design
Onwikkeling vervolgmodule Audiosignaalverwerking

Zoals elke NLT-module is ook Sound Design na ruim vijf jaar toe aan een herziening. Al in 2007 is met het Landelijk Ontwikkelpunt NLT gesproken over de ontwikkeling van niet één, maar twee modules. De eerste, Sound Design, is gecertificeerd in 2010. De inhoud van de tweede zou mede uitgaan van reacties op de eerste module. Die reacties zijn er inmiddels!

De tweede module, Audiosignaalverwerking, is nu in ontwikkeling en zal rond augustus 2017 gereed zijn. Hoofdstukken worden direct online gezet zodra een testversie gereed is, te beginnen met H8 volgende maand. De revisie van Sound Design vindt daarna plaats en zal vermoedelijk in dec 2017 klaar zijn.

De samenhang tussen de beide modules komt tot stand doordat drie hoofdstukken van Audiosignaalverwerking gebruikt kunnen worden als onafhankelijke, alternatieve afsluiting van Sound Design, in plaats van H6 en H7. De hoofdstukken van de vervolgmodule zijn dan ook doorgenummerd.


Vervolgmodule Audiosignaalverwerking
De kern van de vervolgmodule Audiosignaalverwerking vormt de afleiding, in hoofdstuk H11, van de Discrete Fourier Transformatie (DFT) en de speciale, alom toegepaste, pijlsnelle versie daarvan, nl. de Fast Fourier Transformation (FFT). In de hoofdstukken H8, H9 en H10 wordt die afleiding stapsgewijs voorbereid vanuit zowel wiskundig (H8 en H10) als een meer praktisch of contextueel oogpunt (alledrie).

H8, H9 en H10 kunnen, elk afzonderlijk, fungeren als afsluitend hoofdstuk van Sound Design; ze zijn zelfstandig en onafhankelijk van elkaar en ook onafhankelijk van de twee laatste hoofdstukken, H6 en H7, van Sound Design. Je kunt bijvoorbeeld Sound Design doen door de keuze van H1-H5, direct gevolgd door H10 als afsluiting, in plaats van H6 en H7.
Deze opzet maakt het eenvoudiger om geleidelijk vertrouwd te raken met Audiosignaalverwerking vanuit Sound Design.
Zie schema hieronder voor de samenhang van beide modules, de hoofdstuk-afhankelijkheid en het geplande tijdpad.


geen plaatje beschikbaar


NLT-module Sound Design

NLT
Natuur, Leven en Technologie (NLT) is een nieuw vak op VWO en HAVO dat zich tot doel stelt om de aantrekkelijkheid van het bètaonderwijs te verhogen en de samenhang tussen de verschillende bètavakken te versterken. Het vak is opgebouwd uit modules van 40 les- en studieuren. Onder supervisie van de Stuurgroep NLT zijn zo'n 70 modules ontwikkeld, getest in de klas en gecertificeerd, waaronder Sound Design.

Pagina van de NLT-module Sound Design
Op de pagina van de NLT-module Sound Design vind je alle bestanden die je voor de module nodig hebt, een aantal extra opdrachten als voorbereiding voor de toetsen, nadere uitleg bij onderdelen van de module en achtergrondinformatie op het gebied van sound design, signaalverwerking, klanksynthese, geluidseffecten en synthesizers.

Geluidsvoorbeelden uit NLT-module Sound Design
De onderstaande geluidsvoorbeelden zijn resultaten van opdrachten uit de module:.
Percussie; percussieve klanken ontstaan door ruisfragmenten door een banddoorlaatfilter te halen met random afsnijfrequentie en bandbreedte (Hoofdstuk 6 Opdracht 61).
Chopin op "clavecimbel" (snaarplukvergelijking met ruis als input-golfvorm) (Opdracht 66, Hoofdstuk 7) .
Rachmaninov, benadering van een piano, d.m.v. snaarplukvergelijking en tijdvariant laagdoorlaatfilter (Opdracht 67, Hoofdstuk 7).

Brochure
De brochure over de module Sound Design richt zich tot docenten wis- en natuurkunde.


WaveWizard

WaveWizard is een educatief audio-signaalverwerkingsprogramma, bedoeld zowel voor studenten TU, Sonologie, Muziekregistratie, Muziektechnologie als voor leerlingen bovenbouw VWO / HAVO. Ook de NLT-module Sound Design maakt gebruik van WaveWizard.
WaveWizard downloaden heeft alleen zin als je beschikt over een toegangscode.


Artikelen

De Getokkelde Snaar (2008) was bedoeld als hoofdstuk 5 van de NLT-module Sound Design, maar werd door de adviserende docenten te moeilijk bevonden voor vwo 5-6 en is daarom vervangen. Niettemin kun je er veel van opsteken. Welke stappen moeten we zetten om een realistische, muzikaal bruikbare computersimulatie van een getokkelde snaar (van een electrische gitaar) te krijgen? De trilling van de getokkelde snaar vormt een logisch, en ook het meest eenvoudige aanknopingspunt voor de introductie van (harmonische) boventonen, het spectrum, de Fourieanalyse en het concept van een discreet filter. Het probleem van de trillende snaar is tevens een van de vele spraakmakende debatten in de geschiedenis van de natuurwetenschappen. Je hebt bij deze tekst wel de software WaveWizard (zie hieronder) nodig.

Lang Lang's vraag (2007) een artikel voor beginnende muziekstudenten en VWO-bovenbouw muziek over de relatie tussen muziek en wiskunde.

Wat is Digitale Signaalverwerking? (2004)

De Snaarplukvergelijking (pdf) verscheen in De Nieuwe Wiskrant, dec 2003, uitgave van het Freudenthal Instituut. Dit artikel vertelt wat meer over de sterk veranderde relatie tussen muziek en de exacte vakken en geeft een wiskundig uitgewerkt voorbeeld van een simpel maar toch heel realistisch model van een getokkelde snaar.
Klankvoorbeeld Snaarpluk (mp3): Bach, Kunst der Fuge, Fuga voor 2 klavieren (4-stemmig), gemaakt met WaveWizard.

Van De Zwarte Steen (2000 - 2001), 15-delige serie over digitale audiosignaalverwerking die verscheen in het populaire muziekmagazine Music Maker, zijn vijf delen online. Deze serie is bedoeld als eerste kennismaking voor popmuzikanten en synthi-freaks en bevat geen wiskunde-formules.

ICMC 2000 is een verslag van de International Computer Music Conference, die in 2000 werd gehouden in Berlijn. Dit artikel verscheen eveneens in Music Maker.


Literatuur
Enige inleidende boeken over muziek, computer en digitale signaalverwerking.