Een paar boeken over computermuziek en digitale (audio)signaalverwerking

 

Algemene, niet-technische inleidingen electronische muziek en computermuziek:

[1] Roads C.: The Computer Music Tutorial, 1999, MIT Press. Een erg dik boek (1233 pag's) dat het hele veld presenteert; iets wat een insider als Curtis Roads - componist en jarenlang hoofdredacteur van Computer Music Journal - als weinig anderen is toevertrouwd.

[2] Weiland F en Tempelaars S: Electronische Muziek, 1982, Bohn, Scheltema & Holkema. Geschiedenis van de electronische muziek; het technische gedeelte is een voorloper van [7, 8].

[3] Chadabe J.: Electric Sound, the Past en Promise of Electronic Music 1997, Prentice Hall. Meer dan 150 interviews met componisten, musici, ontwikkelaars uit zowel de avantgarde als de popmuziek. Heel amusant en informatief. Chadabe studeerde in de jaren 70 aan het Sonologisch Instituut in (toen nog) Utrecht.

[4] Dodge C. en Jerse, T.: Computer Music, Synthesis, Composition and Performance, Second Edition, 1997, Schirmer Books.

 

technischer en meer gericht op signaalverwerking: 

[5] Steiglitz K.: A Digital Signal Processing Primer with Applications to Digital Audio and Computer Music, 1996, Addison-Wesley. Voor scholieren de beste introductie in de digitale signaalverwerking, sluit goed aan op de VWO-wiskunde en maakt gebruik van complexe getallen. Ken Steiglitz is hoogleraar informatica aan Princeton University; hij ontwikkelde n.a.v. de samenwerking met componist Paul Lansky het zg. Frequency warping filter, formantverschuivingsfilter. Bij dat Primer uit de titel is vooral gedacht aan [6]. 

[6] Moore, F.: Elements of Computer Music, 1990, Prentice Hall. Geschreven vanuit een praktisch muzikaal perspectief, veel voorbeeldprogramma's, uitvoerige beschrijving van verschillende vocodertechnieken. Ligt op het nachtkastje van elke eerstejaars computermuziekstudent.

[7] Tempelaars S.: Signaalverwerking in Spraak en Muziek, 1991, Koninklijk Conservatorium Den Haag. Dit boek lag op mijn nachtkastje gedurende m'n studie in Den Haag, samen met [6]. Zie ook [8].

[8] Tempelaars S: Signal Processing, Speech, and Music, 1996, Swets & Zeitlinger. Aan dit uiterst leesbare boek van Stan Tempelaars ligt ruim 20 jaar onderwijservaring aan het Sonologisch Instituut en feedback van studenten ten grondslag. Het is breed van opzet, bevat een inleidend hoofdstuk over wiskunde, maakt geen gebruik van complexe getallen en verhoogt daarmee de toegankelijkheid.

[9] Roads C. , Strawn J., Editors: Foundations of Computer Music, 1985, MIT Press

[10] Mathews, Pierce, Editors: Current Directions in Computer Music Research, 1989, MIT Press.

[11] Strawn J., Editor: Digital Audio Signal Processing, an Anthology, 1985, William Kaufmann Inc. California.

[12] Oppenheim A. en Willsky A.: Signals and Systems, 1997, Prentice Hall. Heel degelijk en leerzaam studieboek over DSP, misschien wel een van de meest gebruikte ter wereld.

[13] Enden, A. v.d. en Verhoeckx, N: Digitale Signaalbewerking, 1987, Delta Press.

[14] Orfanidis S.: Introduction to Signal Processing, 1996, Prentice Hall. Zeer praktisch boek, met voorbeeldprogramma's, en een hoofdstuk over geluidseffecten die veel in de popmuziek worden gebruikt.

[15] De Poli G., Picialli A., Roads C. Editors: Representation of Musical Signals, 1991, MIT Press.

[16] Roads C., Pope S., Picialli A., De Poli G. Editors: Musical Signal Processing, 1997, Swets & Zeitlinger

[17] Kahrs en Brandenburg, Editors: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics, 1998, Kluwer Academic Publishers. Uitstekende tutorials over o.a. galm, physical modeling en analyse/synthese-technieken.

[18] Markel J. en Gray , A. Linear Prediction of Speech, 1976, Springer. Dit is nog steeds de bijbel op het gebied LPC (over LPC zie [1, 5, 7, 8, 18] en Zwarte Steen Deel 14, 15). 

[19] Oppenheim A. en Schafer R.: Discrete-Time Signal Processing, 1989, Prentice Hall. Dit boek bevat een inmiddels klassiek hoofdstuk over cepstrum en homomorfe deconvolutie (toegepast bij "ontgalming" van signalen of de scheiding van stembanden en spraakkanaal. Zie [1, 7, 8]).