Laatste updates:
17 sep 2019: nieuwste versie WaveWizard
1 aug 2018: WaveWizard freeware
18 jun 2017: Nieuwe opdracht H4.3: Harp-effect in She's leaving home Beatles.
12 apr 2017: aanvulling H5.4: Een Echo-effect is een kamfilter
5 febr 2017: Nieuw hoofdstuk als alternatieve afsluiting module:
NLT-module (gecertificeerd: juni 2010)

Sound Design

geen plaatje beschikbaar

Hierboven de titelpagina van de module Sound Design. Daarop is een zg. sonogram te zien. Dat is een afbeelding van een geluid waarbij, net zoals in het notenschrift, de tijd van links naar rechts loopt en de toenemende toonhoogte (of liever: frequentie) van beneden naar boven. De helderheid van elk beeldpunt (pixel) is een maat voor het volume. Een sonogram is dus een soort "partituur" van een geluid. Meer daarover in Hoofstuk 2.6 van de module. Klik hier om het geluid te horen dat in dit sonogram wordt weergegeven.


17 sep 2019

WaveWizard_2019_09_17.exe

Met ingang van 1 aug 2018 is WaveWizard freeware (d.w.z. auteursrechtelijk beschermd, maar gratis te gebruiken en ongewijzigd te verspreiden).

De freeware-versie heeft een nieuw menu: Preset. Daarin vind je een aantal toepassingsvoorbeelden, waaronder alle (leerlingen-)presets van de NLT-module Sound Design. Die hoef je dus niet langer apart te downloaden!

WaveWizard kan automatisch bestanden openen d.m.v. instructies in een preset. Die bestanden moeten dan wel in dezelfde map staan als WaveWizard - en niet in een submap! Plaats daarom alle bestanden bmp, mid en wav die je wilt bewerken of nodig hebt in een preset, in dezelfde map als WaveWizard.exe.

Sound Design bestanden downloaden

 • Met SwitchSound kun je een mp3-bestand omzetten in een wav-bestand en omgekeerd.
 • Op de docenten CD-ROM ontbreken:


  5 febr 2017: Nieuw hoofdstuk als alternatieve afsluiting module:

  H8 Oscillatie en Resonantie - Intro Complexe Getallen


  Deze animatie wordt besproken in Opdracht 8.30: Complex signaal weergeven in 3D en kun je zelf uitvoeren en wijzigen met WaveWizard. Een meetkundige rij kan ook complex zijn. Je krijgt dan een spiraal die je kunt weergeven in 3D. De projecties daarvan "op muur en vloer" zijn resp. de sinus en de cosinus.

  Hoofdstuk 8 is een alternatieve afsluiting van Sound Design en kan in de plaats komen van H6-H7. Het biedt onder meer een introductie in complexe getallen vanuit fundamentele natuurkundige begrippen zoals oscillatie en resonantie.
  Download: H8 Oscillatie en Resonantie - Intro Complexe Getallen, paragraaf 1 t/m 15.pdf


  Nieuw materiaal voor H4.3 (Echo)

  Extra paragraaf voor H5.4

  Een echo-effect is een filter met een opmerkelijke amplitudekarakteristiek. Die ziet eruit als een kam! Een Echo-effect is een Kamfilter.

  Deze twee paragrafen gaan deel uitmaken van de gereviseerde module, waar op dit moment aan wordt gewerkt. Ze vormen ook een didactische opstap naar de afleiding van de Discrete Fourier Transformatie (DFT) in H9 en H11.


  Extra opdrachten met antwoorden  Nader verklaard
  Home (Muziek Exact)