Baby-raaf (Tijdschaalverandering)

Klik met de rechter muisknop op Raaf.wav. Er verschijnt een pop-up menu, waarin je "Doel opslaan als..." selecteert. Nadat je het geluidsbestand op je harddisk hebt opgeslagen, kun je het openen in WaveWizard.
  1. Declareer een variabele Lengte waarin je het aantal samples opslaat, net zoals je deed in Weerman praat achterstevoren.
    Vul in: Lengte = ............
  2. Bewerk het raaf-signaal zodanig dat op spoor S3 alleen de samples met een even sample-rangnummer van spoor S1 terecht komen. (sample-rangnummer: zie H3.2, Opdracht 26 en Figuur 21.)
  3. Luister naar het resultaat. Wat hoor je?
  4. Verklaar waarom het geluid een octaaf hoger klinkt.
  5. Verander Fs zo dat het geluid op spoor S3 klinkt als het oorspronkelijke raafgeluid. Hoe groot is Fs nu? En hoe klinkt spoor S1 nu?N.B.!! Vergeet niet om Fs weer op 44100 Hz te zetten !!