Antwoord Baby-raaf (Tijdschaalverandering)

Klik met de rechter muisknop op Raaf.wav. Er verschijnt een pop-up menu, waarin je "Doel opslaan als..." selecteert. Nadat je het geluidsbestand op je harddisk hebt opgeslagen, kun je het openen in WaveWizard.
 1. Declareer een variabele Lengte waarin je het aantal samples opslaat, net zoals je deed in Weerman praat achterstevoren.
  Vul in: Lengte = ............
 2. Bewerk het raaf-signaal zodanig dat op spoor S3 alleen de samples met een even sample-rangnummer van spoor S1 terecht komen. (sample-rangnummer: zie H3.2, Opdracht 26 en Figuur 21.)
 3. Luister naar het resultaat. Wat hoor je?
 4. Verklaar waarom het geluid een octaaf hoger klinkt.
 5. Verander Fs zo dat het geluid op spoor S3 klinkt als het oorspronkelijke raafgeluid. Hoe groot is Fs nu? En hoe klinkt spoor S1 nu?N.B.!! Vergeet niet om Fs weer op 44100 Hz te zetten !!


Antwoord

 1. Lengte = 249857.
 2. 
  Declareer Lengte
  Lengte = 249857
  Bewerk signaal
   n0     0
   n1     Lengte / 2
   Bewerking  S3[n] = S1[2*n]
  
 3. (1) het geluid duurt twee maal zo kort;
  (2) de raafstem klinkt twee maal zo hoog. (1 octaaf);
  (3) de "aa"-achtige klank van de oorspronkelijke raafstem is overgegaan in een ""-klank. Dit staat bekend als formantverschuiving ofwel het Donald Duck-effect. Zie H1.2 (d).
 4. het signaal bestaat nu nog maar uit de helft van het oorspronkelijke aantal samples, dus de periodetijd van elke frequentiecomponent is ook gehalveerd, dus alle frequenties worden verdubbeld (f = 1/T). Als de frequentie van een toon verdubbelt, klinkt de toon een octaaf hoger (zie H2.3).
 5. Zet Fs op 22050 Hz. Het oorspronkelijke raafgeluid op spoor S1 duurt nu twee maal zo lang en klinkt een octaaf lager. De "aa-"klank is nu een "ao" geworden.
  Ook dit staat bekend als formantverschuiving, deze vorm is de omgekeerde van "Donald Duck" en wordt vaak aangeduid als het "Darth Vader-effect", genoemd naar de grafstem uit Star Wars.
N.B.
Misschien heb je opgemerkt dat deze bewerking S3[n] = s1[2*n] in strijd kan zijn met de stelling van Nyquist (zie H3.2)! Want door alle oneven samples weg te laten hebben we het signaal eigenlijk opnieuw gesampeld met een samplingfrequentie die de helft van de oorspronkelijke is. Daarom mogen er in het oorspronkelijke signaal Raaf.wav geen frequentiecomponenten voorkomen die hoger zijn dan de helft van de nieuwe samplingfrequentie, dus niet boven 22050 / 2 = 11025 Hz.
Maar is er niks aan de hand... met de Spectrum Analyzer kun je snel checken dat in Raaf.wav geen frequenties hoger dan 11000 Hz te vinden zijn (gebruik ook Max. en Gem.).
Hoe je hoge frequenties wegfiltert leer je in H5, Opdracht 49.