Rutger Teunissen vond na aanvankelijke studies Filosofie (RU) en Theorie der Muziek (Cons. Arnhem) pas echt z'n draai toen er door de komst van de computer een fascinerend raakvlak ontstond tussen muziek, natuurkunde, wiskunde en informatica. In 1996 studeerde hij cum laude af aan het Koninklijk Conservatorium in de studierichting sonologie-onderzoek. Hij bepleit meer aandacht in het voortgezet onderwijs voor de relatie tussen de exacte vakken en de kunsten, met name de muziek.

contact

Publicaties

Voordrachten:terug