1 aug 2018

WaveWizard_2018_08_01.exe

Met ingang van 1 aug 2018 is WaveWizard freeware (d.w.z. auteursrechtelijk beschermd, maar gratis te gebruiken en ongewijzigd te verspreiden). Aan scholen die WaveWizard klassikaal gebruiken bij de module Sound Design wordt gevraagd om jaarlijks een donatie te doen (richtlijn: zie WaveWizard menu Presets -> Donatie). Ook individuele donaties zijn welkom!

De freeware-versie heeft een nieuw menu: Preset. Daarin vind je een aantal toepassingsvoorbeelden, waaronder alle (leerlingen-)presets van de NLT-module Sound Design. Die hoef je dus niet langer apart te downloaden.

WaveWizard kan automatisch bestanden openen d.m.v. instructies in een preset. Die bestanden moeten dan wel in dezelfde map staan als WaveWizard - en niet in een submap! Plaats daarom alle bestanden bmp, mid en wav die je wilt bewerken of nodig hebt in een preset, in dezelfde map als WaveWizard.exe.14 mei 2018

WaveWizard freeware

Met ingang van 1 aug 2018 wordt WaveWizard freeware (d.w.z. auteursrechtelijk beschermd, maar gratis te gebruiken en te verspreiden).
Daarmee komt dan uiteraard een eind aan de kopieerbeveiliging via Copyminder en het systeem van groepsjaarlicenties en permanente docentlicenties.
Om de freeware-versie te kunnen opstarten hoef je niet meer online te zijn.
Vanaf 1 aug kun je niet meer opstarten met versies van WaveWizard die voorzien zijn van de Copyminder kopieerbeveiliging; alleen de freeware-versie (2018) kan dan nog worden gedownload en opgestart.
Alle presets van de module Sound Design en van het extra lesmateriaal op deze site draaien op de freeware-versie.
Hieronder een overzicht van de upgrade specs van de nieuwe freeware-versie (zie 10 sep 2017).10 sep 2017

Upgrade: WaveWizard_2018

Enkele nieuwe specs:


18 juni 2017

Nieuwe Opdracht H4.3 Harp-effect She's Leaving Home (Beatles, Sgt Pepper)12 mei 2017

Galm door convolutie

Hoe laat je twee willekeurige geluidsbronnen (bijv. stemmen of (computer-)instrumenten) klinken alsof ze zich bevinden op twee verschillende plekken op het podium van een echte, bestaande concertzaal? En wat hoor je als je zelf zit te luisteren op de eerste rij in de zaal?

Voorafgaand aan enkele nieuwe Extra Opdrachten en H10 Galm en Convolutie van de vervolgmodule Audiosignaalverwerking, hier alvast als voorproefje de Preset en een link naar het klinkende resultaat op Sound Cloud.

Met behulp van de snaarplukvergelijking (NLT-module Sound Design H7.2) ontwerpen we twee verschillend klinkende klavierinstrumenten. Daarop spelen we een fuga van Bach voor twee klavieren. De noot-informatie halen we uit een Midi-bestand (Midi: Sound Design H6). Daarmee maken we twee audiosignalen: "Klavier I" en "Klavier II". Dat zijn de geluidsbronnen die we plaatsen op twee verschillende podiumplekken (zie plaatje hieronder).

Nu kunnen we een bewerking uitvoeren op de signalen "Klavier I" en "Klavier II" zo dat lijkt alsof je de instrumenten hoort vanuit stoel R1! Dat is een hele rekenklus, maar de computer kan die toch heel snel uitvoeren, dankzij de FFT, de Fast Fourier Transform. In WaveWizard voer je deze complexe bewerking uit d.m.v. slechts één instuctie: Snelle Convolutie (FFT en OLA) (zie Preset).

Meer hierover t.z.t. in H10 Galm en Convolutie van de vervolgmodule Audiosignaalverwerking.Alleen geschikt voor koptelefoon!!

12 april 2017
Aanvulling op Sound Design H5.4 Een Echo-effect is een Kamfilter. Dit als vervolg op (toekomstige versie van) Sound Design H4.3 50 Hz-brom verwijderen.


5 feb 2017
Hieronder een link naar de eerste 15 paragrafen van H8: Pulsrespons en Oscillatie met de introductie complexe getallen.
Download H8 Oscillatie en Resonantie - Intro Complexe Getallen, paragraaf 1 t/m 15.pdf


1 feb 2017
Binnenkort nieuw hoofdstuk online:

H8 Oscillatie en Resonantie - Intro Complexe Getallen

Hoofdstuk 8 is in ontwikkeling. Het dient allereerst als alternatieve afsluiting van Sound Design en komt dan in de plaats van H6-H7. Maar daarnaast kan het uitgroeien tot een volwaardige vervolgmodule op Sound Design. De stof biedt onder meer een introductie in complexe getallen vanuit het perspektief van de discrete signaalverwerking.

De 2de-orde lineaire, recursieve differentievergelijking (Sound Design H4) y[n] = d[n] + P*y[n-1] + Q*y[n-2] vertoont een oscillerend gedrag als P en Q resp. de som en het (negatieve) product zijn van twee complex geconjugeerde getallen. Voor de afleiding daarvan laten we eerst zien dat we met een serie van twee 1ste-orde systemen (y[n] = d[n] + a*y[n-1]) een 2de-orde systeem kunnen bouwen, en vervolgens dat we elk 2de-orde systeem kunnen schrijven als serie van twee 1ste-orde systemen met mogelijk complex geconjugeerde coëfficiënten. Daarmee kunnen we ook elke 2de-orde lineaire, recursieve differentievergelijking (dus bijv. ook de Fibonacci-reeks) schrijven als een gewogen som van twee meetkundige rijen.

Het hoofdstuk bestaat uit twee delen, beiden met een spectaculaire audiocontext:

Deel A: oscillatie; simulatie van een getokkelde snaar met frequentie-afhankelijke demping en dispersie; simulatie van staven en membranen.
Deel B: resonantie; hoe reageert een oscillerend systeem op een sinusgolf? Digitaal audiofilter; simulatie van de Helmholtz resonator ("toonbol") en van formanten bij muziekinstrumenten en spraak.april 2016

Revisie NLT-module Sound Design

Zoals elke NLT-module is ook Sound Design na ruim vijf jaar toe aan een herziening. Al in 2007 is met het Landelijk Ontwikkelpunt NLT gesproken over de ontwikkeling van niet één, maar twee modules. De eerste, Sound Design, is gecertificeerd in 2010. De inhoud van de tweede zou mede uitgaan van reacties op de eerste module. Die reacties zijn er inmiddels!

De tweede module, Audiosignaalverwerking, is nu in ontwikkeling. Hoofdstukken worden online gezet zodra een testversie gereed is, te beginnen met H8. De revisie van Sound Design vindt daarna plaats.

De samenhang tussen de beide modules komt tot stand doordat drie hoofdstukken van Audiosignaalverwerking gebruikt kunnen worden als onafhankelijke, alternatieve afsluiting van Sound Design, in plaats van H6 en H7. De hoofdstukken van de vervolgmodule zijn dan ook doorgenummerd.


april 2016

Vervolgmodule Audiosignaalverwerking

De kern van de vervolgmodule Audiosignaalverwerking vormt de afleiding, in hoofdstuk H11, van de Discrete Fourier Transformatie (DFT) en de speciale, alom toegepaste, pijlsnelle versie daarvan, nl. de Fast Fourier Transformation (FFT). In de hoofdstukken H8, H9 en H10 wordt die afleiding stapsgewijs voorbereid vanuit zowel wiskundig (H8 en H10) als een meer praktisch of contextueel oogpunt (alledrie).

H8, H9 en H10 kunnen, elk afzonderlijk, fungeren als afsluitend hoofdstuk van Sound Design; ze zijn zelfstandig en onafhankelijk van elkaar en ook onafhankelijk van de twee laatste hoofdstukken, H6 en H7, van Sound Design. Je kunt bijvoorbeeld Sound Design doen door de keuze van H1-H5, direct gevolgd door H10 als afsluiting, in plaats van H6 en H7.
Deze opzet maakt het eenvoudiger om geleidelijk vertrouwd te raken met Audiosignaalverwerking vanuit Sound Design.
Zie schema hieronder voor de samenhang van beide modules, de hoofdstuk-afhankelijkheid en het geplande tijdpad.