1 aug 2018

WaveWizard_2018_08_01.exe

Met ingang van 1 aug 2018 is WaveWizard freeware (d.w.z. auteursrechtelijk beschermd, maar gratis te gebruiken en ongewijzigd te verspreiden). Aan scholen die WaveWizard klassikaal gebruiken bij de module Sound Design wordt gevraagd om jaarlijks een donatie te doen (richtlijn: zie WaveWizard menu Presets -> Donatie). Ook individuele donaties zijn welkom!

De freeware-versie heeft een nieuw menu: Preset. Daarin vind je een aantal toepassingsvoorbeelden, waaronder alle (leerlingen-)presets van de NLT-module Sound Design. Die hoef je dus niet langer apart te downloaden.

WaveWizard kan automatisch bestanden openen d.m.v. instructies in een preset. Die bestanden moeten dan wel in dezelfde map staan als WaveWizard - en niet in een submap! Plaats daarom alle bestanden bmp, mid en wav die je wilt bewerken of nodig hebt in een preset, in dezelfde map als WaveWizard.exe.